Perfformio yng Nghynefin Cranogwen

Bosib eich bod eisoes wedi ein gweld ar dudalen flaen Y GAMBO, ond cawsom groeso cynnes ym mro enedigol Cranogwen yn ôl ym mis Mehefin.

Ar ôl dip yn y môr ar draeth Langrannog a gweld bedd Cranogwen, aethom i Neuadd Pontgarreg i gorddi, i grio ac i grwydro.

Rydym yn ddiolchgar iawn i griw Merched y Wawr Bro Cranogwen am ein gwahodd yna a chynorthwyo gyda’r trefu ac i’r gynulleidfa ddaeth draw i’n gweld ni.

Sylwadau

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s