STAMP Castell03: I’r Môr / To The Sea

Mae taith haf Cywion Cranogwen ar ddechrau, ac mae’r dyddiad cyntaf yn rhan brosiect celf arbennig – I’r Môr / To The Sea – wedi ei guradu gan Manon Awst. Dyma hi’n datgelu mwy am y prosiect hwnnw, ac am yr arddangosfa, sydd ar agor i’r cyhoedd rhwng 15fed a’r 24ain o Fehefin. 

Ar ôl wythnosau o baratoi a thrafodaethau byrlymus efo artistiaid, beirdd, cerddorion, gwyddonwyr a haneswyr, mae’r arddangosfa ‘I’r Môr’ yn agor nos fory. Dwi mor falch fod y cydweithio creadigol wedi bod yn ffrwythlon, a bod darnau celf gwych wedi eu datblygu ac yn barod i’w harddangos yn y Castell ac mewn lleoliadau amrywiol ar draws Caernarfon.

Y syniad y tu ôl i’r prosiect, fel nifer o’r prosiectau dwi wedi ei gydlynu yn ddiweddar, yw torri’r ffiniau rhwng meysydd gwahanol ac annog trafodaeth greadigol rhwng arbenigwyr er mwyn gallu datblygu persbectifau newydd. Tro yma, mae’r gwaith gorffenedig yn gymysgedd cyffrous o gerfluniau a gosodiadau safle-penodol, perfformiadau, gwaith digidol a darnau sain sy’n ymateb i’r thema ‘I’r Môr’.

ir mor 3

Trylediad Dwbl – Megan Broadmeadow, Nicky Deeley a Jess Mead Silvester

Mae tri ar ddeg o weithiau celf i gyd, a dyma roi blas o be fydd i’w weld: Mae’r artist Rich White o Fryste wedi bod yn cydweithio efo’r Prifardd Rhys Iorwerth i greu strwythur pensaernïol gwreiddiol yn nghwrt y Castell, mewn ymateb i lwyfan yr Arwisgiad. Hwn yw’r darn mwyaf yn y Castell, ac o bellffordd y fwyaf cymleth o ran gosod. Mae’r cysyniad yn heriol hefyd, a dwi’n edrych ymlaen i weld sut mae’r gynulleidfa’n ymateb iddo.

Artist o ardal Glan Conwy yw Megan Broadmeadow sydd wedi bod yn cydweithio ag artist arall, Nicky Deeley, â’r ymchwilydd Jess Mead Silvester o Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor. Mae nhw wedi bod yn sbarduno ei gilydd mewn ffyrdd newydd, ac wedi creu gosodiad aml-gyfrwng yn Nhŵr yr Eryr sy’n plethu data eigioneg a delweddau haniaethol, fel bod y rhannau i gyd yn llifo fewn i’w gilydd yn naturiol.

Mae Katie Surridge o Lundain, wedyn, wedi bod yn pysgota am ddarnau o fetel ar gyfer ei cherfluniau hithau, gyda chymorth yr Harbwr-Feistr a’i gwch y Seiont IV. Mae hi wedi defnyddio’r metel scrap yma ar gyfer creu printiadau rhwd, fydd hefyd i’w gweld yng nghwrt y Castell. Bydd darnau gwreiddiol gan Gweni Llwyd a Marged Tudur, Joe Roberts ac Iwan Rhys, Lynn Dennison ac Angharad Price… a dyma enwi llond llaw yn unig o’r partneriaethau difyr sy’n digwydd fel rhan o’r prosiect.

Bydd yna ddigwyddiadau cysylltiedig yn ystod yr wythnos, gan gynnwys noson o farddoniaeth a cherddoriaeth yn y Clwb Iotio ar nos Sul 17eg o Fehefin am 6yh. Yma fydd Cywion Cranogwen yn cychwyn ein taith Haf 2018, a dani’n falch iawn o fod yng nghwmni Iestyn Tyne, Gwilym Bowen Rhys, Math Roberts, Ynyr Pritchard, Iwan Rhys a Marged Tudur.

Dyma raglen llawn o’r digwyddiadau – mae popeth am ddim ac mae croeso mawr i bawb!

Cofiwch am y lansiad nos fory yn y Castell!

Digwyddiadau I’r Môr

Gwener, 15ed Mehefin, 6yh – 8yh

Lansiad Arddangosfa
Castell Caernarfon

Sadwrn 16 Mehefin, 1yp a 3yp  

Taith Gelf gyda’r curadur, Manon Awst
Cyfarfod wrth fynedfa’r Castell

Sul 17 Mehefin, 6yh     

Noson o Farddoniaeth a Cherddoriaeth yn cynnwys Cywion Cranogwen, Iestyn Tyne, Marged Tudur, Iwan Rhys a Math Roberts.
Clwb Iotio

Mawrth 19 Mehefin, 6yh         

Sgwrs gyda Gareth Cowell a Bedwyr Rees
CARN Balaclafa

Sadwrn 23 Mehefin, 1yp a 3yp                            

Taith Gelf gyda Manon Awst a pherfformiadau gan Caro C a Rosalind Holgate Smith
Cyfarfod wrth fynedfa’r Castell

@STAMPCaernarfon

Sylwadau

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s