Perfformio ger Cartref Cranogwen

Mis Mehefin – diolch i Ferched y Wawr Bro Cranogwen – mi fyddwn yn mentro i ardal enedigol Sarah Jane Rees ei hun. Mabwysiadodd ac addasodd enw San Crannog fel ei henw barddol, ac roedd mynd ar bererindod i’w chynefin yn bwysig i bob un o’r Cywion.

Felly, rydym yn perfformio yn Neuadd Goffa Pontgarreg (SA44 6AJ) ar nos Wener, 22ain o Fehefin.

cywion cranogwen llangrannog bach

Dyma obeithio bod ysbryd mentrus ac herfeiddiol Cranogwen yn mynd i treiddio trwy’r perffomiad

Dewch – dyma ddolen at y digwyddiad ar Facebook a chadwch lygaid ar ein ffrwd Twitter.

Sylwadau

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s