Lansiad CENNAD gan Menna Elfyn

Rhannodd dwy o Gywion Cranogwen eu cerddoriaeth a’u cerddi yn noson lansio’r gyfrol Cennad gan Menna Elfyn, 27ain o Fawrth 2018, yn yr Atom yng Nghaerfyrddin.

Braint o’r mwyaf oedd cael cymryd rhan yn lansiad Cennad gan Menna Elfyn wythnos yma. Cafodd Grug Muse a finnau ein gwahodd i lawr i’r Atom yng Nghaerfyrddin i gynrychioli’r Cywion, Grug yn perfformio ambell i gerdd a finnau’n perfformio ambell i gân. Roedd cael bod yn rhan o’r noson arbennig hon yn ysbrydoledig a ninnau yng nghwmni cymaint o ferched blaengar ym myd llenyddol Cymru, gyda Menna Elfyn ei hun, Fflur Dafydd ac Elinor Wyn Reynolds.

Yn ogystal â gwledd o gerddoriaeth a barddoniaeth cawsom fwynhau cyfweliad rhwng Menna a Fflur, sydd wrth gwrs yn fam a merch, a cherdd go ddifyr gan Elinor am Menna yn dwyn ei phyjamas.

Mae Cennad yn llyfr gwych a ‘swn i’n argymell i bawb ei brynu. Mae rhannu lleisiau ein merched llenyddol yma yng Nghymru mor bwysig ac mae cael darllen hanesion a barddoniaeth Menna Elfyn yn y llên-gofiant hwn yn galondid mawr a’n ysgogiad i ddal ati hefo’r teithio a’r corddi.

Diolch o galon i Menna, ac i Barddas, am y gwahoddiad, ac i’r holl ferched a oedd yn rhan o’r noson am eu cefnogaeth parhaol i’r Cywion.

Beth Celyn

Sylwadau

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s