Llyfrgell Dinbych

Ro’n i wrth fy modd o’r cyfle i groesawu fy nghyd-Gywion i Ddinbych ar yr 24ain o Dachwedd, 2017 a’n falch ein bod ni’n ymestyn ein taith i gogledd ddwyrain Cymru. Hwn oedd ail berfformiad ein taith Corddi, a pleser oedd cael rhannu fy nhref enedigol, lle gefais fy magu, gyda phawb. Perfformiom ni’n Llyfrgell Dinbych, adeilad hanesyddol hynod drawiadol sydd wedi bod yn rhan ganolog o fy magwraeth yn Ninbych. Dyma lle y bues i’n mynd hefo fy nheulu, bob haf, i fenthyg pentyrau o lyfrau i sglaffio yn ystod y gwyliau.

Cawsom gynulleidfa wresog, gyda llawer o wynebau cyfarwydd i mi, fel teulu a ffrindiau a thrigolion y dref, yn ogystal ag ambell wyneb cyfarwydd i’r criw fel Karen Owen (a oedd wedi gofyn i ni arwyddo’r poster ar ei chyfer hi)! Braf oedd cael cwmni plant ac oedolion i wrando arnom ni’n Crio, Corddi a Chrwydro, ein tair thema sy’n creu ein concerto barddol unigryw. Roedd pawb wedi mwynhau, a’r gwin a chreision a ddarparwyd gan staff Llyfrgell Dinbych yn ychwanegiad bach hyfryd.

Diolch o galon i staff Llyfrgell Dinbych am y croeso cynnes ac am yr holl baratoi, ac i Bethan Hughes a Llinos Davies am drefnu i ni gael perfformio. ‘Da ni’n ddiolchgar iawn o’r holl gefnogaeth a’n gobeithio y cawn ni gyfle i ddychwelyd i Ddinbych eto’n y dyfodol.

Diolch hefyd i Betsan, fy mam, am ddarparu llety i ni’r Cywion, ac am goginio lobsgows i ni i dê a chrempogau i ni i frecwast. Bwyta fel Cymry ‘go iawn’! Fasa hi ddim yn bosib i ni deithio ar hyd a lled Cymru heb gymorth amhrisadwy ein teulu a’n ffrindiau.

Beth Celyn

cywion dinbych

Sylwadau

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s