Oriel Myrddin, Caerfyrddin

Dechreuodd cam gyntaf ein taith yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin ar y 18fed o Dachwedd 2017.  

Roedd dechrau taith y Cywion ar fy home turf fi’n hun yn arbennig… ond hefyd yn brofiad eitha’ brawychus. Er bod trefniadau’r noson yn eu lle ers dipyn – gyda diolch aruthrol i Chris Ozzard ac i Oriel Myrddin – roedd aros yn eiddgar i’r gynulleidfa gyrraedd yn fy ngwneud yn *eithriadol* o nerfus.

Rydym yn ffodus iawn yng Nghaerfyrddin i feddu ar nifer o venues bywiog ac addas ar gyfer noson fel perfformiad Cywion Cranogwen. Bu’r Parrot (bar cerddoriaeth fyw) ar y restr fer, ond optiwyd am Oriel Myrddin, gyda’i adeilad odidog â brics coch eiconig. Cynhaliwyd y noson yn y stiwdio lan lofft, sy’n ganfas gwyn o stafell, yn ein galluogi i liwio gyda’n storiau ein hunain.

Roedd cael perfformio ein cerddi – cerddi am grio, corddi a chrwydro – yn y gofod yn ddechrau arbennig i’r daith, ac roedd croeso cynnes a chyfeillgar cynulleidfa Sir Gâr wir yn galanogol wrth wybod ein bod yn mynd yn ein blaenau y penwythnos ddilynol i Ddinbych ac i Gaernarfon. Ac eithrio ambell i dechnical hitch cyn dechrau, aeth pethau’n hwylus ofnadw!

cywion caerfyrddin 1

Mae’n rhaid i mi ddiolch yn arbennig i Chris Ozzard – bardd ei hun, oedd wedi gwirioni’n lân ein bod eisiau dod â sioe farddol i’r galeri – am ein galluogi i ddefnyddio’r stwidio yn Oriel Myrddin. A diolch hefyd i Aneirin Karadog alw draw a recordio Beth, Manon a Siân ar gyfer Podlediad Clera. Gwrandewch ar y sgwrs a phytiau o’r perfformiad yma.

Wrth edrych ‘nôl, dwi’m yn gwbod pam o’n i mor nerfus!

Miriam Elin Jones

Sylwadau

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s