Cyflwyno: Cywion Cranogwen

Beth?

Yn fras, prosiect barddonol newydd gan griw o ferched, fydd yn gymysgfa o gelf a cherddoriaeth yn ogystal â’r cerddi arferol.

Y nod yw cynnal taith farddol yn Hydref 2017, gyda’r bwriad o dalu teyrnged i’n harwresau benywaidd – yr amlwg a’r anghofiedig, y rhai llenyddol, gwleidyddol, milwrol, morwrol, cerddorol, celfyddydol, a’r genod, lodesi, rocesi a chrotesi arwrol sy’n rhan o’n bywydau o ddydd i ddydd.

cywioncran

Pwy?

Ni: Pic n mics melys o feirdd, cantorion ac arlunwyr – Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Siân Miriam a Manon Awst. Mi fydd ambell i Gyw melyn arall yn ymuno gyda ni ar hyd y daith o bryd i’w gilydd.

Hi: Cranogwen. Darllenwch fwy am hanes Cranogwen, ein hawen a’n hysbrydoliaeth ar gyfer y daith yn narn Lowri Ifor ar wefan Prosiect Drudwen.

cranogwen

Pam?

Does yna ddim un rheswm pendant dros y daith. Miriam a Grug ddaeth at ei gilydd yn wreiddiol, wedi gwirnoni dros hanes Cranogwen, ar ôl darllen amdani yn y gyfrol Queer Wales, a dysgu mwy am ferch wirioneddol ryfeddol. Prifardd oedd o flaen ei hamser. Merch i longwr a fynnodd yr un cyfle â’i brodyr i fynd i lywio llong ar y môr. Golygydd cylchgrawn Y Frythones. Llenor weithiodd yn ddiwyd i annog merched eraill i lenydda.

…ond pam merched yn unig? Wel, mae pob un ohonom yn ein tro wedi profi unigrwydd ‘stafell newid y merched yn y mabolgampau barddol, wedi bod yn unig ferch ar baneli trafod, neu mewn line-up gig. Felly dyma ni, yn fwyafrif ferchetaidd yn dod â’r balwns pinc a’n PMT a’n hanallu i ddarllen map a pharalel parcio at ei gilydd mewn un sioe gelfyddydol.

Ond…?

Nid creu ghetto ar wahan ar gyfer llenyddiaeth ‘fenywaidd’ yw’r nod, na chreu awyrgylch ‘Dynion-yw-Gwraidd-Bob-Drwg’. Ddim o gwbwl. Dathliad yw’r daith hon. Dathliad o alluoedd merched gwahanol, dathliad o’u profiadau gwahanol ac o fod yn fenyw ond hefyd o fod yn berson ac yn fod dynol.

Felly dewch – beth bynnag yw’ch rhyw, cenedl, daliadau gwleidyddol neu farn am fushrooms – i fwynhau’r arlwy farddonol, cerddorol a gweledol gyda ni.

Hwyl am y tro,

Cywion Cranogwen xx

 

Sylwadau

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s